2015-04 Konsert Helgerud kirke og Frogner kirke – Ein Deutches Requiem

Chorus Felix er 25 år.

Plakat.2015.04.18 19

Ein Deutches Requiem – Norsk oversettelse

(Hans Morten Bruun)

Sats 1:

”Salige er de som sørger (bærer Sorg), for de skal trøstes.” Fra Jesu bergpreken, Matt 5, 4

” De som sår med tårer, skal høste med jubel. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn, med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd.” Salm. 126, 5-6.

 

Sats 2:

”For alle mennesker (alt kjød) er som gress og all deres prakt som blomsten i gresset. Gresset visner, og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid.”  Første Peters brev 1,24-25

” Så vær da tålmodige, søsken (brødre), til Herren kommer! En bonde må vente på den dyrebare grøden fra jorden og være tålmodig til både høstregnet og vårregnet har falt.” Jak. 5, 7

”De som Herren har fridd ut (forløst), skal vende tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede griper dem, sorg og sukk må flykte.” Jes. 35,10

 

Sats 3:

”Herre, lær meg at jeg skal dø, hvor få og tilmålte mine dager er, så jeg kan innse at mitt liv tar slutt. Se en håndfull levedager har du gitt meg, min levetid er som ingenting for deg, hvert menneske er et pust. Som skyggebilder går de omkring. De uroer seg forgjeves. De samler i hauger, men vet ikke hvem som skal ha det. Men nå, Herre, hva skal jeg vente på? Bare til deg står mitt håp. ” Salme 39, 5-7

 

Sats 4:

”Hvor elskelige dine boliger er, Herre Sebaot! Jeg lengter, ja fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud.” Salme 84, 2-3

”Salige er de som bor i ditt hus, de skal alltid love deg.” Salme 84, 5

 

Sats 5:

”Dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.” Fra Jesu tale til disiplene, Joh. 16,22

”Som en mor trøster barnet sitt, slik vil jeg trøste dere.” Jes. 66, 13

 

Sats 6:

”For her på jorden har vi ingen by som består (intet blivende sted); vi lengter etter det som skal komme.” Hebr. 13, 14

”Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. …da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?” 1.Kor, 15, 51-52 og 54-55

”Verdig er du, Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg.” Åp. 4,11

 

Sats 7:

”Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.” ”Ja”, svarer Ånden, ”De skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.” Åp. 14, 13