Julekonsert søndag 18. desember 2016 kl 19:00 i Høvik Kirke

Mozart: Messe i C-dur, ‘in honorem Sanctissimae Trinitatis’ K 167

Mozart skrev flere Missa Brevis (liten messe). Denne er skrevet til en av kirkens viktige dager, Treenighetssøndag, søndag etter pinse. Siden 2011 har også kirken her hjemme tellet søndagene mellom pinse og advent med n’te søndag etter Treenighet. Dette er Mozarts eneste messe uten solister, og det antas at han ikke hadde gode nok solister tilgjengelige når denne skulle framføres i Salzburg i 1773. Den katolske messe har fem deler: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei, mens i denne messen skrev Mozart inn en ekstra sats for velsignelsen, Benedictus .

Mendelssohn: Hear my prayer (Hör mein Bitten)

En av Mendelssohns mange salmer skrevet for solist, kor og orgel. Teksten er Salme 55, 2-8. Antagelig den mest framførte av Mendelssohns salmer. Tredelt: solisten begynner, koret kommer etter hvert inn og «svarer». Så følger et kort resitativ før det går over i en vakker, lyrisk sang: Hadde jeg vinger så ville jeg fly som duen.

Johann Sebastian Bach: Juleoratoriet

«Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage». 1. sats i en syklus på 6 kantater, en for hver dag mellom jul og nyttår. Dette er nok det mest framførte av Bachs oratorier. – Når paukene og oboene starter, c-trompetene kommer, -ja da er det jul!